Societat de Pescadors Esportius de Vila-Seca

Societat de Pescadors Esportius de Vila-Seca

domingo, 4 de agosto de 2019

Classificació a 03/08/19

Aquest dissabte 3 d'agost vam celebrar el 6è campionat social de la temporada, aquest cop al delta de l'ebre. Concurs entretingut amb nombroses captures, especialment palometes (de bona mida) i corvalls.
Resum:
- 18 participants
- 378 captures
-37.950g de pes totalviernes, 19 de julio de 2019

Classificació a 13/07/19

El passat 13 de juliol es va celebrar el 5è campionat social a la platja Cristall de Miami Platja. Campionat marca per la captura de bons exemplars de mabra.
Resum:
- 20 participants
- 218 captures
- 31.135g de pes total.
martes, 25 de junio de 2019

Classificació a 22/06/19

El passat 22 de juny vam celebrar a la platja de Salou el nostre 4t campionat social de la temporada. El bon temps i les altes temperatures fan que els peixos s'acostin a la costa. Així va quedar demostrat amb l'elevat nombre de captures d'aquest campionat.

Resum:
- 19 participants
- 345 captures
- 35.015g de pes total
viernes, 31 de mayo de 2019

Classificació a 25/05/19

El passat 25 de maig vam celebrar a la Platja de Ponent (Salou) el tercer campionat social de la temporada. Després d'un inici de temporada desilusionant en quan a captures, per fi el peix es va deixar veure.
Resum del campionat:
- 17 participants
- 206 captures
- 30.390 g de pes total
martes, 30 de abril de 2019

Classificació a 27/04/19

El passat 27/04/19 es va celebrar el segon campionat social a la platja de Cambrils
Resum:
- 16 participants
- 40 captures
- 4.642g de pes total
A destacar una dorada de 702 g pescada pel Sr. Lluis Sanchez i una llobarro de 691 g pescat pel Sr. Antonio Vazquez (pare)miércoles, 10 de abril de 2019

Classificació a 06/04/19

El passat 06/04 es va donar inici a la temporada 2019 amb el primer campionat social celebrat a la platja de la Pineda. El mal temps i la poca activitat dels peixos van marcar el campionat.
Resum:
- 20 participants
- 11 captures
- 1.135g de pes total
- 16 porres!
miércoles, 27 de febrero de 2019

Acta Assemblea Ordinaria 09/02/19


Acta de l’assemblea ordinària
de la Societat de Pescadors Esportius de Vila-Seca


Sent les 17h00 del dia 9 de febrer del 2019, en l’establiment Bar La Terracita, i en presència dels socis assistents, es dona per iniciada la assemblea general ordinària.

Assistents:
Jonatan Pueyo                    Angel Roman                         Matias Ruiz
Gregorio Gómez                  Luis Salguero                         Jaume Solé
Gabriel Martínez                  Lluis Sanchez                         Raul Moreno
Joan Senan                         Pere Angles                            José Luis Puig
Carles Guerris                     Pascual Ortiz                          Antonio Carvajal
Oscar Ortiz                          Antonio Vazquez                    Antonio Vazquez (pare)
Salvador Fernandez            Daniel Algaba                         Enric Opa


ORDRE DEL DIA

-       Aprovació de comptes i de la gestió de la temporada 2018
-       Nomenament de la nova Junta Directiva
-       Aprovació del calendari de competicions 2019
-       Aprovació de diferents punts referent al funcionament del Club


ACORDS I DECISIONS PRESES PER LA TEMPORADA 2018

1.    Es presenten els comptes de l’exercici 2018 per a la seva aprovació. Aquests s’aproven per unanimitat sense cap punt que discutir.

2.    S’aprova la nova Junta Directa que es composa com segueix:
o   President: Sr. Òscar Ortiz
o   Vicepresident: Sr. Antonio Vázquez
o   Secretari: Sr. Pascual Ortiz
o   Tresorer: Sr. Daniel Algaba
o   Vocal: Sr. Lluis Sanchez

3.    S’aprova el calendari de la temporada 2018 (s’adjunta). Davant la falta de col·laboració en l’organització del campionat OPEN, els socis decideixen no realitzar, aquest any, l’Open platja de la Pineda.

4.    Es sotmet a votació l’augment de la quota anual dels socis. S’aprova per unanimitat i les quotes queden fixades com segueix: 60 euros els nous socis i 35 euros els socis ja inscrits la temporada anterior.

5.    Donat que al calendari de la temporada 2019 hi ha 11 campionat socials puntuables es proposa que hi hagi dos descartes en lloc d’un, com venia sent habitual. Aquesta proposta s’accepta per unanimitat.

6.    Fins a la data, les no assistències a un campionat social puntuaven d’acord amb el número d’inscrits al campionat +5 punts de penalització. Es proposa modificar aquest punt i puntuar les no assistències amb el número de socis (que paguen quota) de la temporada. Aquesta proposta es sotmet a votació i s’aprova per 12 vots a favor i 9 vots en contra.

7.    Pel que fa als premis especials de final de temporada (dorada i llobarro major) es proposa fixar un límit de 500g per poder optar a aquest premi. Aquesta proposta s’accepta per unanimitat.

8.    Fins a dia d’avui, en el cas que un soci representés a la societat en un campionat oficial (indiferentment de la modalitat que sigui el campionat oficial) i que dit campionat oficial coincidís en les mateixes dates que un campionat social, el soci participant al campionat oficial (en representació de la societat) puntuava 4 punts en la classificació del campionat social. Es proposa suprimir aquest punt. Després d’una llarga deliberació es sotmet a votació la proposta. Aquesta és rebutjada per 8 vots a favor i 13 vots en contra.

9.    Fins a la data, la societat pagava el sopar de final de temporada a tots els socis que haguessin assistit almenys a la meitat de campionats puntuables. Es proposa fixar un màxim de 20€ per soci assistent a la meitat dels concursos de l’import que la societat paga pel sopar de final de temporada i que l’import restant el pagui el propi soci. La proposta s’aprova per unanimitat.

1.  Amb l’aprovació dels socis assistents es decideix obrir 2 noves places per a nous socis.

1.  Es proposa al Sr. Santiago Navarro com a nou soci. Es sotmet a votació la seva entrada al club. Aquesta es rebutjada per 4 vots a favor, 10 vots en contra i 7 abstencions.


Sent les 19h30h es dona per finalitzada l’assemblea general ordinària.